Chance 4 children

Náš Dětský domov je již několik let zapojen do projektu Chance 4 Children (zkráceně C4C). C4C je humanitární organizace, která se zaměřuje nejen na pomoc dětem v ústavní výchově. V současné době u nás v domově probíhá výuka počítačů. Z projektu máme také placenou paní psycholožku, která dvě hodiny týdně pomáhá dětem s jejich problémy formou individuální či skupinové práce. Pro naše zařízení je to velmi přínosná pomoc.