„Rozpočti si to“

Projekt na podporu finanční gramotnosti „Rozpočti si to“ – dlouhodobý projekt „Začni správně“ od Federace dětských domovů má dětem pomoci:
– aby se uměly rozhodovat samy o financích
– aby si uměly najít důvěryhodné informace
– vyznaly se v základní finanční terminologii
– aby si byly vědomy důsledků jakéhokoliv rozhodnutí