„Rozpočti si to“

Projekt na podporu finanční gramotnosti „Rozpočti si to“ – dlouhodobý projekt „Začni správně“ od Federace dětských domovů má dětem pomoci:
- aby se uměly rozhodovat samy o financích
- aby si uměly najít důvěryhodné informace
- vyznaly se v základní finanční terminologii
- aby si byly vědomy důsledků jakéhokoliv rozhodnutí