Rubrika: Nezařazené

Pálení Čarodějnic

I u nás se slavilo „pálení čarodějnic“. Vyrobenou čarodějnici jsme i s koronavirem symbolicky spálili, opekli jsme si na ohýnku vuřty, děti si pohrály na zahradě a užili jsme si krásné páteční odpoledne.


Poděkování – MERO

Touto cestou bychom rádi poděkovali firmě MERO za finanční dar, díky kterému se nám podařilo zřídit hrací prvky na zahradě. Děkujeme!!!


Výroba Čarodějnice

Připravujeme se na pátek na Čarodějnice! Jednu obří jsme si společně s tetami také vyrobili.


Ukliďme Česko!

Jako každý rok jsme se i letos účastnili projektu „Ukliďme Česko“ a vrhli jsme se na uklízení odpadků v okolí našeho domova. Práce nám šla od ruky a našli jsme plno různých odpadků.


Výtvarné odpoledne

Nedělní odpoledne nám v tomto období zpříjemnila studentka UJEP Teodora, která pro děti připravila program, který dětem přiblížil práci české umělkyně Kateřiny Šedé. Výtvarné odpoledne bylo rozděleno do tří částí. Nejprve Teodora představila Kateřinu Šedou, poté děti malovaly obrázky na zadané téma a nakonec se zhodnotilo celé odpoledne. Program byl určen školním dětem.