Pro rodiče

Školní prázdniny ve školním roce 2022 – 2023

Podzimní prázdniny: 26. října až 27. října 2022

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023

Pololetní prázdniny: pátek 3. února 2023

Jarní prázdniny: 12. – 19. února 2023

Definice našeho zařízení

Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména výchovné, vzdělávací a sociální úkoly (účast na zábavných i vzdělávacích akcích, plnění domácích úkolů, upevňování hygienických návyků či návštěvy lékařů).
Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti a nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování.

Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu
1. Jako rodič dítěte máte následující práva:

a) Informace o dítěti
b) Udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li k tomu závažné okolnosti ohrožující dítě
c) Poradenská pomoc ohledně výchovy a péče o dítě
d) Písemná žádost o povolení dítěte k pobytu u rodičů či jiných blízkých příbuzných, nebrání-li tomu vážná překážka

2. Jako rodič dítěte máte následující povinnosti:

a) Hradit příspěvek na úhradu péče o dítě v dětském domově, pokud máte pravidelný příjem

Výše příspěvku na úhradu péče za jeden kalendářní měsíc činí:
1 113,- Kč dítě do 6 let
1 503,- Kč dítě od 6 do 15 let
1 742,- Kč dítě od 15 nebo nezaopatřená osoba
V případě, že nemůžete příspěvek uhradit, musíte podat odvolání s potvrzením svého příjmu nebo přinést potvrzení, že pobíráte sociální příspěvek

b) Zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let při jeho propuštění, případně požádat o jiný postup
c) Seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení
d) Oznámit dětskému domovu důležité okolnosti při pobytu dítěte u vás, týkající se zdraví či výchovy
e) Hradit náklady na zdravotní péči a léčiva, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytnuty na žádost dítěte

Co Vás nejčastěji zajímá:
1. Jak žádat o propustku?
Pokud žádáte o propustku na víkend či na prázdniny, telefonicky či osobně (na písemné formě dětský domov netrvá) kontaktujte vychovatelku dítěte, popřípadě paní účetní. Ta následně kontaktuje příslušný OSPOD, který propustku dítěti na danou dobu vystaví. Žádejte pokud možno s dostatečným předstihem, aby se propustka stihla vyřídit! Na víkendové pobyty žádejte nejpozději do středy (včetně).

2. Kdy můžu dítě navštívit?
Dítě můžete navštívit každý všední den po ukončení vyučování (během odpoledních hodin). O víkendu kdykoli během dne. Vždy je však vhodné se předem ohlásit a domluvit si návštěvu telefonicky, a to z důvodu režimu či akcí dětského domova. (Děti v DD nemusí být přítomny, mohou se právě účastnit akce).