Monthly Archives: Březen 2018

Bruslení

Dne 5.3.2018 si byly děti zabruslit v Zeměchách na zamrzlém rybníce. Zahrály si hokej a moc si to užily!!!