Projekty

Náš Dětský domov je zapojen do několika projektů – do dvou se zaměřením na zvýšení finanční gramotnosti dětí, některé na osamostatňování dětí a získávání důležitých kompetencí pro život.