Projekty

Náš Dětský domov je zapojen do několika projektů – do dvou se zaměřením na zvýšení finanční gramotnosti dětí, do preventivních programů a programů připravující děti na odchod z dětského domova.