TILIA o.s. – projetk Slunce

Projekt, který bude realizován díky podpoře ESF ČR, je zaměřen na získávání základních sociálních a profesních dovedností pro dospívající mládež dětských domovů. Cílem projektu je pomoci mladým lidem z dětských domovů naučit se orientovat ve světě, být samostatný, soběstačný a umožnit jim zapojit se do trhu práce poté, co opustí dětský domov.
Absolvování 10 víkendových kurzů, na něž navazuje čtyřdenní hodnotící pobyt, usnadní této skupině vstup na trh práce a integraci do většinové společnosti. Zároveň získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro zapojeni do každodenního života občanské společnosti.
Kurzy jsou založeny na metodě zážitkové pedagogiky. Jedná se o nový a potřebný způsob práce s takto společensky znevýhodněnými klienty. V průběhu 3 let projde jedenácti na sebe navazujícími kurzy 45 osob ve věku 15 až 18, resp.19 let z DD ve Středočeském kraji, které se blíží k opuštění těchto domovů.
V rámci projektu bude vytvořena metodika specializovaná na problematiku práce s účastníky z DD, která umožní, aby byly děti soustavně připravovány na odchod z DD. Součástí projektu je zřízení internetové poradny, která bude zaměřena na konkrétní potřeby klientů související se sociálním znevýhodněním a exkluzí.

Naše děti jsou do tohoto projektu zapojeny již pátým rokem.