Rozsvěcení stromku

V sobotu 7.11. jsme se opět zúčastnili rozsvícení vánočního stromku v Kozomíně. Nejprve nás přivítala Monika Snopová a odvedla děti a tety na OÚ, kde bylo připravené pohoštění. Celé odpoledne a podvečer byl připraven bohatý doprovodný program, jako např. šermíři, dětský sbor, zpěvačka Dagmar zazpívala několik vánočních písní, vánoční trhy, vánoční stromek se rozsvítil za doprovodu andělů. Nakonec programu bylo předávání vánočních dárků od obyvatelů Kozomína a ještě od středoškoláků z Neratovic. (Pokračování textu…)

Tesco Úžice – Mikulášská nadílka

V sobotu 23.11. jsme se s dětmi zúčastnily akce Tesco Úžice, kde děti předvedly dvě taneční představení. Poté následovala vánoční besídka s čerty a mikulášským nadělováním dárků. Děti si také, mohly něco vyrobit ve vánočních dílničkách.Akce byla velmi povedená, děti nadšené! (Pokračování textu…)

Čert a Mikuláš v DD

Ve čtvrtek 5.12. byl i v našem domově črt s Mikulášem a Andělem. Děti se převážně na nadílku těšily, báli se jen malinko a nadílku si užily.

(Pokračování textu…)

Lego Praha

V sobotu 23.11. jsme se s dětmi vypravili do muzea lega v Praze. Děti měly krásné zážitky z nespočetných vystavených staveb z lega znázorňujících vše, od pohádkových postav, různých známých staveb, až po stavební stroje či dopravní prostředky. Současně měly možnost samy z lega vytvářet podle své fantazie. Při návratu domů jsme si dopřáli sladké pokušení v podobě trubiček s čokoládou. (Pokračování textu…)

Divadelta

Dne 2.11.2019 nás v zařízení navštívil herecký soubor „Divadelta“. Divadelta je moderní organizace prosazující tvořivé přístupy v oblasti edukace a vzdělávání. Divadelní představení jsou zaměřena na primární a sekundární prevenci rizikového chování. Diváci představení nejsou pouhými pozorovateli, ale aktivně se zapojují co celého programu. Jejich zkušenost je tedy velmi praktická „na vlastní kůži“ a proto nezapomenutelná. Své programy realizuje v přirozeném prostředí základních a středních škol, dětských domovech, prostorech pro volnočasové aktivity. Nabídka programů plně pokrývá nejožehavější sociální témata, se kterými se mladí lidé setkávají a ve svém životě řeší. V našem zařízení proběhly dvě představení – pro mladší děti hra „Trest“ a pro starší děti hra „Vsadíš se“. (Pokračování textu…)