Šití s dětmi

Do našeho domova začala docházet mladá slečna Anežka, která studuje místní gymnázium a učí děti ručním pracím – konkrétně šití. Tímto jí chceme velmi poděkovat za její aktivitu a trpělivost , kterou s dětmi má.

(Pokračování textu…)

Dětský den na zahradě DD

Děti si letos užily dětský den na zahradě našeho domova, kde pro ně tety připravily různorodé hry a soutěže.

(Pokračování textu…)

Kroužek atletiky

V současné době došlo již k rozvolnění opatření kvůli Covid-19 a otevřely se i možnosti kroužků pro děti. Naše děti začaly docházet na sportoviště do Sokola v Kralupech, kde probíhá kroužek atletiky. Děti si to po tak dlouhé době užívají!!!

(Pokračování textu…)

Pálení Čarodějnic

I u nás se slavilo „pálení čarodějnic“. Vyrobenou čarodějnici jsme i s koronavirem symbolicky spálili, opekli jsme si na ohýnku vuřty, děti si pohrály na zahradě a užili jsme si krásné páteční odpoledne.

(Pokračování textu…)

Poděkování – MERO

Touto cestou bychom rádi poděkovali firmě MERO za finanční dar, díky kterému se nám podařilo zřídit hrací prvky na zahradě. Děkujeme!!!

(Pokračování textu…)