Vánoční vystoupení dětí z DDM na vánočních trzích v Nelahozevsi

Dne 24.11. 2018 jsme se s dětmi vypravili na zámek do Nelahozevsi, kde probíhaly vánoční trhy a děti z DDM měly vánoční vystoupení, kde vystupovala i naše děvčata. Teta s těmi nejmenšími šla na pohádku o penízkách. Starší děti se šly projít po trzích. Také byla možnost vidět zvířátka, ručně vyrobené betlémy z různých ZŠ a mateřských škol, po celý den doprovázela cimbálová muzika , ruční dílničky a mnoho dalšího. Tento den jsme s dětmi byly vánočně naladěné a byl nádherný. (Celý příspěvek…)

Podzimní tvoření

Děti v posledních dnech také vydlabávaly dýně a tvořily dekorace pro Tesco v Úžicích. (Celý příspěvek…)

Vypouštění lodiček v Kozomíně

Již v sobotu (3.11. 2018) jsme se začali připravovat na akci „Vypouštění lodiček štěstí“ (aneb Halloween tak trochu po našem), kterou pořádala obec Kozomín, v neděli 4. 11. 2018 od 17,30 hodin u rybníka. Na tuto akci jsme byli také pozváni.
Hned po poledním klidu jsme začali vyrábět. Ten, kdo chtěl, si mohl vyrobit svoji malou lodičku. Vybarvit si jí, připevnit pomocí tavné pistole stožár s plachetkou, svíčku a komín, a na lodičku si napsat své jméno.
Společně jsme vyráběli velkou loď nebo spíše parník. Hoši se chopili chlapské práce. Vrtali do překližky, upevňovali pomocí stahovacích pásek plastové lahve, připevňovali další krabice z kartónu. Následně se dívky pustily do výzdoby a připevňování svíček…. A výsledek? Vzniklo společné dílo – úžasné plavidlo. Šli jsme spát s dobrým pocitem vykonané práce, ale také trochu s obavou, zda náš parník skutečně poplave…… (Celý příspěvek…)

Návštěva bývalých svěřenců a zaměstnanců v našem zařízení

Dne 3.11. navštívili náš dětský domov bývalí svěřenci a zaměstnanci, kteří tenkrát pod vedením vážené paní ředitelky Elfrídy Doudové zde vyrůstali nebo pracovali.
Zajímali se, především, jak tu v současné době děti žijí, co se vše změnilo…. Zavzpomínali, rádi se setkali… Zapůjčili si kroniku dětského domova, jeli uctít památku bývalé paní ředitelky na její hrob, a společně posedět a zavzpomínat. (Celý příspěvek…)

Gladiator race

Dnes 21.10.2018 jsme už brzy ráno v 7:12hod odjeli vlakem do Prahy na Masarykovo nádraží, odtud metrem na Černý most a pěšky Přírodního parku Čihadla, kde se konal nejtěžší závod svého druhu na světě Gladiátor Race Kids II. Tento závod, který sestavují Reprezentanti ČR z Mistrovství světa a Evropy v adventure race byl pro naše kluky a jednu dívku výzvou. Závod to nebyl náročný co do délky tratě, ovšem překážky byly fyzicky značně náročné. V tomto závodu není třeba zvítězit, nýbrž dodržovat KODEX závodu, což znamená dodržovat pravidla předem jasně stanovená, nejen k bezpečnosti při závodu, ale také v chování. Děti se vrátily unavené, ale velmi sportovně naladěné. Jejich sportovní výkon byl velmi dobrý. Rády by pokračovaly v další sérii závodů. (Celý příspěvek…)