Výrobky na aukci

Náš dětský domov byl osloven obchodním řetězcem Tesco, aby děti vytvořily několik výrobků, které (Pokračování textu…)

Letní tábor v Mokrosukách

Děti se zúčastnily letního tábora od Domu dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou. Tábor se konal v Mokrosukách u Sušice, trval 14 dní a nesl se v duchu her a zábavy. (Pokračování textu…)

Prázdninová programová akce

Čtrnáct dní z prázdnin bylo vyhrazeno opět pro takovou naší programovou akci. Loni jsme celou akci trávili v dětském domově. Letos jsme strávili týden v DD a týden v kempu v Karlštejně.
První týden pobytu jsme byli v „kouzelném domě“, který byl zvláštní tím, že jsme se každé ráno vzbudili v jiném státě. Děti měly po probuzení podle různých indicií hádat, kde se právě nacházíme. (Pokračování textu…)

Praha dětem

Na konci prázdnin se děti zúčastnily akce „Praha dětem“, která se konala pod záštitou hl. města Prahy a Besipu. Akce byla velmi zajímavá, dětem se představily různé složky – Police, záchranáři, hasiči, Červený kříž… (Pokračování textu…)

Dětské dny

Děti se během června zúčastnily několika dětských dnů a akcí pro děti. Nejvíce zajímavý byl Dětský den (Pokračování textu…)