Yearly Archives: 2019

Poděkování

Milí přátelé, vážení příznivci, podporovatelé a přátelé dětského domova děkujeme vám, že umíte naslouchat hlasu odložených dětí a dokážete nabídnout pomoc tam, kde to opravdu je nejvíce potřeba. Děkujeme vám, že tu s námi jste, a že nás podporujete. Přejeme vám klidné vánoční svátky a radostný, vlivný nový rok. V úctě za děti a kolektiv zaměstnanců Mgr. Elena Demianováředitelka  


Rozsvěcení stromku

V sobotu 7.11. jsme se opět zúčastnili rozsvícení vánočního stromku v Kozomíně. Nejprve nás přivítala Monika Snopová a odvedla děti a tety na OÚ, kde bylo připravené pohoštění. Celé odpoledne a podvečer byl připraven bohatý doprovodný program, jako např. šermíři, dětský sbor, zpěvačka Dagmar zazpívala několik vánočních písní, vánoční trhy, vánoční stromek se rozsvítil za doprovodu andělů. Nakonec programu bylo předávání vánočních dárků od
Číst více »


Tesco Úžice – Mikulášská nadílka

V sobotu 23.11. jsme se s dětmi zúčastnily akce Tesco Úžice, kde děti předvedly dvě taneční představení. Poté následovala vánoční besídka s čerty a mikulášským nadělováním dárků. Děti si také, mohly něco vyrobit ve vánočních dílničkách.Akce byla velmi povedená, děti nadšené!


Čert a Mikuláš v DD

Ve čtvrtek 5.12. byl i v našem domově črt s Mikulášem a Andělem. Děti se převážně na nadílku těšily, báli se jen malinko a nadílku si užily.


Lego Praha

V sobotu 23.11. jsme se s dětmi vypravili do muzea lega v Praze. Děti měly krásné zážitky z nespočetných vystavených staveb z lega znázorňujících vše, od pohádkových postav, různých známých staveb, až po stavební stroje či dopravní prostředky. Současně měly možnost samy z lega vytvářet podle své fantazie. Při návratu domů jsme si dopřáli sladké pokušení v podobě trubiček s čokoládou.