Monthly Archives: Květen 2021

Jump park Štěrboholy

V květnu jsme měli možnost navštívit areál Jumpparku ve Štěrboholích. Děti se mohly vyskákat a vyřádit na místních atrakcích a nechybělo ani pořádné občerstvení.


Pálení Čarodějnic

I u nás se slavilo „pálení čarodějnic“. Vyrobenou čarodějnici jsme i s koronavirem symbolicky spálili, opekli jsme si na ohýnku vuřty, děti si pohrály na zahradě a užili jsme si krásné páteční odpoledne.


Poděkování – MERO

Touto cestou bychom rádi poděkovali firmě MERO za finanční dar, díky kterému se nám podařilo zřídit hrací prvky na zahradě. Děkujeme!!!