Ke stažení

Zde Vám nabízíme možnost si stáhnout…

Hostitelská péče
Výroční zpráva o poskytování informací 2019
Inspekční zpráva
Protokol o kontrole
Minimální preventivní program 2022-2023
Program proti šikanování 2022-2023
Vnitřní řád Školní jídelny
Etický kodex
Koncepce a plánovaný rozvoj DD
Výroční zpráva o poskytování informací
Školní vzdělávací program
Vnitřní řád
Výroční zpráva 2022
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2019
Výroční zpráva 2018
Výroční zpráva 2017
Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
výroční zpráva 2013
výroční zpráva 2012
výroční zpráva 2011
výroční zpráva 2009,2010
výroční zpráva 2008
výroční zpráva 2007
výroční zpráva 2006
výroční zpráva 2005
výroční zpráva 2004
výroční zpráva 2003
výroční zpráva 2002
výroční zpráva 2001
výroční zpráva 2000
výroční zpráva 1999

Tabulky k GDPR:

1. Evidence úrazů dětí
2. Vyřizování podnětů stížností petic
3. Základní právní dokumentace zařízení
4. Smlouvy
5. Poskytování informací dle zákona č.106/1999
6. Předpracovní vztahy
7. Evidence cestovních náhrad zaměstnanců
8. Evidence pracovní doby včetně přesčasové práce zaměstnanců
9. Evidence školení zaměstnanců
10. Mzdové účetnictví
11. Účetnictví
12. Přijetí dítěte do zařízení
13. Průběh pobytu dítěte v zařízení
14. Ukončení pobytu dítěte v zařízení
15. Vedení osobní dokumentace dětí
16. Prezentace zařízení
17. Portfolio dítěte
18. Kroužky
19. Osobní spis zaměstnance
20. Nezletilí cizinci
21. Škola v přírodě, lyžařský výcvik, výlety a další mimoškolní akce
22. Evidence úrazů a nemocí z povolání zaměstnanců
23. Zařízení školního stravování
24. Agenda odborné praxe studentů
25. Kamerový systém

Námitka
Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Stížnost
Žádost o omezení zpracování
Žádost o opravu
Žádost o potvrzení a přístup
Žádost o výmaz