Monthly Archives: Květen 2020

Pracujeme tvrdě, odpočíváme pilně :)

Umíme zabrat a zvládnout plno práce, ale také umíme odpočívat a relaxovat!


Pálení čarodějnic

“ V Čechách v předvečer prvního máje zapalují mladí lidé ohně na kopcích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich. Přeskakují žhnoucí oharky nebo dokonce skáčou přes plameny. Obřad se nazývá ,pálení čarodějnic‘. Na některých místech bývá zvykem na hranici upalovat loutku představující čarodějnici. Musíme si připomenout, že první máj je proslulá Valpuržina noc a všude v povětří je
Číst více »