Muzeum iluzí Praha

Dne 9. 5. 2024, jsme byli pozváni do Muzea iluzí, kde se nás ujala paní Hambálková Bára a vše vysvětlila. Děti se fotografovaly před obrazy a dívaly se na vystavená díla úplně jinak, než je obvyklé. V horním patře jsme se podívali na filmový záznam, jak se vytváří dílo s iluzí. Po prohlídce jsme se přesunuli na hřiště a pak už jen cesta vlakem domů.

(Pokračování textu…)

Sportovní hry v Šestajovicích

Dne 19.05. jsme vyrazili na sportovní hry, které probíhaly v Šestajovicích. Organizátorem této akce je DD Klánovice. Sportovní hry se pořádají pod záštitou “ Federace dětských domovů ČR – FICE. V 10:00 bylo zahájení, kde nás přivítal pan ředitel z DD Počernice, zástupce z Klánovic. V dopoledních hodinách proběhla atletika a odpoledne vybíjená, fotbal a ping pong. Na závěr této akce bylo vyhlášení výsledků, předávání diplomů, medailí a věcné ceny. Děti si přivezly několik medailí, diplomů a cen. Moc si to užily a počasí nám také přálo.

(Pokračování textu…)

Pohádkový les

Dne 11.05.2024 jsme po obědě vyrazili do Pohádkového lesa konaného v obci Olovnice. Tam nás během krásné procházky po louce a lesem čekalo mnoho pohádkových postav a úžasných stanovišť, na kterých děti plnily úkoly. Za vyplnění úkolů dostaly malou sladkost a velkou pochvalu. Úkoly a pohádkové postavy se dětem moc líbily a celá akce je velmi bavila. Počasí nám po celou dobu akce přálo a do domova byl návrat ve večerních hodinách.

(Pokračování textu…)

Poděkování

Děkujeme kralupskému gymnáziu paní Michaele Jelínkové, která zaštiťuje doučování v našem zařízení a studentům Anežce N., Elen Š., Janě Š., Emilce P., Karolíně L., Eleně Mil., Sofii D. a Martinu R., za jejich laskavost a vstřícnost při doučování anglického jazyka, matematiky.

Mirákulum s Vaškem

Minulý víkend (10.-12.5.2024) dobrovolníci z Opři se vyrazili se 4 dětmi z našeho domova na víkend k jezeru. V sobotu měli naplánovaný výlet do zábavního parku Rodinný Park Mirakulum, kde děti celý den dováděly na různých atrakcích. Nechyběl ani doprovodný program s vystoupením kouzelníka a akrobatické skupiny Flying boys. Večer všichni strávili hraním stolních her, kreslením a zpíváním s kytarou. V neděli si děti užily slunečného počasí v kempu a hrály si na písku na pláži.

(Pokračování textu…)